Projektlederuddannelsen

Psykologisk Klinik Brørup tilbyder nu i samarbejde med University College Syddanmark en afsluttende eksamination på vores 2-årig uddannelse til “Projektleder af pædagogiske udviklingsforløb”.

Uddannelsen kan således, hvis det ønskes, kobles til modulet “Socialpædagogiske metoder” under Akademiuddannelsen i Socialpædagogik og er pointgivende. (10 ECTS-POINT)

Uddannelsen henvender sig til arbejdssteder hvor grupper/teams arbejder sammen omkring en koordineret, dokumenterbar pædagogisk indsats overfor borgerne. Eksempelvis:

  • Specialbørnehaver
  • Bo- og arbejdssteder for børn og voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
  • Pædagogiske opholdssteder
  • Alm. børnehaver
  • Plejehjem
  • Psykiatriske efterbehandlingssteder
  • SFO
  • Specialvejledere
  • Mentorer
  • Jobcentre

Nærmere beskrivelse følger senere…